https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

De opstand van de Gele Hesjes

De middenklasse is aan zet

Unknown

De opstand van de Gele Hesjes is een opstand van de middenklasse tegen de Onrechtvaardigen. De Onrechtvaardigen neem ik als verzamelnaam voor de superrijken, de graaiers, de multinationals die nauwelijks belasting betalen, diegenen die hun kapitaal beleggen in belastingparadijzen en hebzuchtige aandeelhouders die bedrijven dwingen de dividenden als alles overheersend principe te hanteren.

De Onrechtvaardigen zijn ontegenzeggelijk de verpersoonlijking van het Kwaad op Aarde. Het kan niet zijn dan aan de ene kant er mensen zijn die verschrikkelijk veel te veel hebben en aan de andere kant een massa die  elke maand de eindjes nauwelijks aan elkaar weet te knopen. Het kan niet zijn dat er mensen zijn die aan de ene kant van de wereld in overvloed leven en aan de andere kant er mensen zijn die hun eigen kinderen niet goed kunnen voeden. Dat onrecht is de voornaamste bron van alle oorlogen, van alle rebellie, van de criminaliteit en van alle geweld die mensen elkaar aandoen. Het ergste geweld is echter de rijkdom die niet gebruikt wordt om de miserie van anderen te lenigen. Wat voor onmens kan zelf veel te veel hebben en het houden voor zichzelf, in plaats van "de hongerigen te spijzen en de armen te kleden"?

Waar moet de opstand van de Gele Hesjes uiteindelijk toe leiden? Verwonden van politieagenten, vernielen van winkels en in brand steken van auto’s treft vooral mensen die ook geen welstand kennen. Opstandigheid is begrijpelijk en is noodzakelijk om veranderingen tot stand te brengen, maar de strijd tegen de Onrechtvaardigen is moeilijk te winnen omdat zij over de macht beschikken en ook over het geld waarmee ze anderen kunnen omkopen. De opstand van de Gele Hesjes moet daarom uitmonden in een andere strategie.

De strategie die volgens mij het meest voor de hand ligt is de Onrechtvaardigen te treffen in hun achilleshiel: het geld. De burgers moeten zo lang als nodig zo weinig mogelijk geld uitgeven, zodat de economie vrijwel tot stilstand komt. Tegelijkertijd vormen buren, wijken, dorpsgemeenschappen ’netwerken van solidariteit’, waarbinnen de mensen elkaar helpen voor de noodzakelijke levensbehoeften.

Bij deze levensstijl kunnen wonderlijke dingen gebeuren. De lucht wordt ongemeen zuiver. Er zijn nog nauwelijks vliegtuigen in de lucht. De mensen organiseren allerlei ontspannende activiteiten in hun eigen buurt. Families komen weer bij elkaar. De mensen houden weer van verhalen. Er worden steeds meer en nieuwe initiatieven genomen om zelfvoorzienend te zijn. Kleinschalige landbouw, bij voorkeur op biodynamische grondslag, bloeit weer op, met talloze burgers die in hun vrije tijd op de boerderijen in de wijde omtrek op vrijwillige basis gaan werken.

Door het nagenoeg stilvallen van de economie zal de werkloosheid toenemen. Niemand zal hier echter het slachtoffer van worden. De netwerken van solidariteit vangen deze mensen op. Ieder werkloze burger kan in zo’n netwerk ten dienste staan van de gemeenschap. Er is enorm veel solidariteit tussen de mensen, met een ruileconomie als motor. De lokale industrie en vakmanschap worden de basis van de economische activiteiten, met een economie die niet bedoeld is voor de hebzucht van weinigen. De nieuwe economie heeft tot doel de armoede en de miserie uit de wereld te helpen.

Uiteindelijk, als de oude economie vervangen is door een meer menselijke en dus ethisch verantwoorde economie, wordt een maximum inkomen vastgesteld. Aan het graaien komt hierdoor definitief een einde. De leidinggevenden van bedrijven kunnen nooit meer verdienen dan tien keer het modale salaris van de arbeiders. Politici en ambtenaren in nationale, Europese en Internationale instellingen verdienen hoogstens vijf keer het modale inkomen van het land waarvan ze de nationaliteit hebben.

Kortom: KOOP SLECHTS HET ALLERNOODZAKELIJKSTE, STOP MET REIZEN, VORM SAMEN MET FAMILIE EN VRIENDEN NETWERKEN VAN SOLIDARITEIT EN ZORG DAT NIEMAND UIT DE BOOT VALT, ZICH EENZAAM VOELT OF ZICH TEKORTGEDAAN VOELT.

Literatuur: 

Acker, J. van (2016). Het landverraad van de EU: Waarom ethiek Europa kan redden. Groningen: Uitgeverij De Blauwe Tijger (LINK)

Van Acker, J. (2018). Het Europees-Islamitisch Vriendschapsverdrag:De enige weg om de Apocalyps te voorkomen(323 pp) (. Ministrando LINK)

Andere teksten:

HOME

   © Juliaan Van Acker 2024