https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

De fundamenten van Europa

5a94430f5124c9ef6bbc3780-750-492

Velen krijgen de kriebel als gerefereerd wordt naar de christelijke wortels van de Europese beschaving. Tegenwoordig wordt het christendom geassocieerd met pedofiele priesters, de pracht en praal in Rome, elkaar de tent uitvechtende monniken in de kerken van Jeruzalem, dom bijgeloof in bedevaartplaatsen, steenrijke predikanten die een decadent leven leiden en wat dies meer. Dit is een typisch voorbeeld van het kind met het badwater weggooien.

Waar staat het christendom echt voor? Het gaat om een levenshouding die gekenmerkt wordt door:

  • mededogen en zorg voor de armen, de zwakkeren, de weduwen en wezen
  • zich onbaatzuchtig engageren voor het welzijn van de anderen (dus een economie zonder winstbejag)
  • onvoorwaardelijke liefde (waardoor echtscheiding geen optie is* en oorlog evenmin)
  • zich opofferen (zoals die diep gelovige Franse politieman die de plaats van een gegijzelde vrouw innam en op laffe wijze werd vermoord door een moslim).

Het gaat dus niet om een geloofsbelijdenis, om geloven in God, om het aanvaarden van een credo of om het bijwonen van rituelen. Je bent christen als je leeft in dienst van de anderen, onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk. Macht is hier een vorm van gezag dat ten dienste staat van de medemensen.

Deze christelijke levenshouding heeft Europa gemaakt tot wat het is. Dit vinden we nog het best terug in landen als Nederland en de Scandinavische landen. Dit zijn de beste landen ter wereld om geboren te worden. Er is nauwelijks corruptie, mensen met verschillende levensovertuigingen staan elkaar niet naar het leven, de sociale voorzieningen worden nergens geëvenaard, de politici zijn nette mensen die geen misbruik maken van hun machtspositie, er is geen eerwraak en nergens ter wereld hebben vrouwen het zo goed. In deze landen worden bovenstaande kenmerken van een christelijke levenshouding in praktijk gebracht. Er zijn daar weliswaar ook misbruiken zoals graaiende bankiers en werkgevers die hun werknemers onder druk zetten en uitbuiten, maar dat zijn mensen die de ethiek die onze Europese beschaving schraagt, aan hun laars lappen.

Een ander fundament van de Europese beschaving is het kritisch, wetenschappelijk denken. Dit heeft geleid tot ongeëvenaarde wetenschappelijke en technische prestaties. Dank zij de medische vooruitgang hoeven mensen niet meer met vreselijke pijn te sterven, de levensverwachting is nooit zo hoog geweest, de technologie heeft de menselijke mogelijkheden enorm uitgebreid. Kritisch denken heeft nieuwe inzichten opgeleverd in de psychologie en de filosofie, waardoor we een steeds hoger beschavingspeil hebben bereikt.

De twee fundamenten, de christelijke levenshouding en het kritisch, wetenschappelijk denken moeten echter samengaan. Wetenschap zonder christendom leidt tot hebzucht, de ecologische ramp, de vernietiging van ons erfgoed, de wapenwedloop en in bijzondere omstandigheden tot de totalitaire staat.

Christendom zonder wetenschap leidt tot bijgeloof, magie, hypocrisie en eventueel tot een nieuwe inquisitie. Dit laatste vinden we terug in het politiek correcte denken en de zelf opgelegde censuur van de media over de islam bijvoorbeeld.

Welke conclusies moeten we hieruit trekken? Ik beperk mij tot de twee belangrijkste:

  1. Europa moet haar beschaving en de ethiek die er het fundament van is, zo streng mogelijk bewaken. De toekomst van de mensheid en de bescherming van de planeet Aarde zijn er afhankelijk van. Europa moet door haar eigen beschaving zo goed mogelijk in praktijk te brengen, een voorbeeld zijn voor de rest van de wereld. Geen voorbeeld dat anderen dwingt tot imitatie, maar een voorbeeld dat mensen inspireert.
  2. De islam tast de christelijke wortels van de Europese beschaving aan omdat het een imperialistische religie is die dwingend en zo nodig met geweld wordt opgelegd. De islam verhindert ook kritisch nadenken, waardoor de ontwikkeling in moslimlanden al achthonderd jaar stagneert. Moslims horen daarom niet thuis in Europa. Maar als Europa krachtig is, dan kunnen de Europeanen solidair zijn met de moslims om de landen van herkomst op te bouwen en een Verlichting mogelijk te maken.

Ter illustratie het volgende toekomstbeeld: In Europa zijn er geen bloedige aanslagen meer en geen wijken waar blanke Europeanen zich niet meer thuis voelen. De islamitische landen van Turkije tot Marokko kennen vrede, welzijn en welvaart zodat in deze prachtige landen het voor iedereen goed leven is. Alle kinderen, meisjes en jongens, in die landen kunnen naar school gaan, de medische voorzieningen zijn van goede kwaliteit, er is voldoende werkgelegenheid en voor wie uit de boot valt is er de bijstand. Dit toekomstbeeld is ook voor landen zoals Irak, Afghanistan, Jemen en Pakistan mogelijk als de moslims uit Europa terugkeren en met solidaire steun van Europa het onderwijs en de ziekenhuizen op peil brengen en lokale werkgelegenheid tot stand brengen. Als dit is gerealiseerd zal Europa samen met de islamitische landen een nieuwe wereldmacht worden die de ethiek in de economie en de politiek terugbrengt. Dit wil zeggen dat de economie bedoeld is om armoede en miserie uit de wereld te helpen en het doel van de politiek is geen machtstrijd tussen tegenstanders, maar vrede en welzijn voor iedereen.

(*) Dit is geen pleidooi voor een verbod op echtscheiding. Integendeel, de wet moet echtscheiding zo makkelijk mogelijk maken; pas dan wordt duidelijk wie de liefde - die per definitie onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig is - werkelijk heeft begrepen.

Lees ook: ’De Zondvloed was een gevolg van de vervaging van de geslachtsverschillen'

Meer hierover in mijn boeken:

Acker, J. van (2016). Het landverraad van de EU: Waarom ethiek Europa kan redden. Groningen: Uitgeverij De Blauwe Tijger (LINK)

Acker, J. van (2017). Een moslimvrij Europa voor wereldvrede: Solidair met de landen van herkomstAmazon.  

Van Acker, J. (2018). Het Europees-Islamitisch Vriendschapsverdrag:De enige weg om de Apocalyps te voorkomen(323 pp) (. Ministrando LINK)

Andere teksten:


wenst u te reageren:


Volledig blog:

2018   FEBRUARI   MAART   APRIL   MEI   JUNI   JULI   AUGUSTUS   SEPTEMBER  OKTOBER   NOVEMBER   DECEMBER

2019   JANUARI   FEBRUARI   MAART   APRIL   MEI   JUNI   JULI   AUGUSTUS   SEPTEMBER   OKTOBER   NOVEMBER   DECEMBER  

STARTPAGINA 

   © Juliaan Van Acker 2024