https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

De Europese moslims kunnen de mensheid redden, maar de ondergang is ook mogelijk

Dat Israël tweehonderd atoombommen heeft klaar liggen, is geen gevaar voor de mensheid. Dat Pakistan ze wel heeft, zal onherroepelijk leiden tot een nucleaire catastrofe. Onvermijdelijk komt de dag dat ook Iran en Saoudi-Arabië die wapens zullen bemachtigen. Als een klein en arm land als Noord-Korea het kan, zal het hen ook lukken.

Van waar dit verschil tussen de joodse staat en de islamitische landen? Het judaïsme is geen veroveringsreligie en blijft uitsluitend bestemd voor het joodse volk. Hiervoor hoeft geen strijd gevoerd te worden. Alleen defensie is noodzakelijk.

Vanuit het standpunt van de moslims gezien is de islam de absolute en ene ware religie. De Koran is namelijk rechtstreeks door God gedicteerd aan de profeet Mohammed. De mens kan geen jota veranderen aan de bevelen van Allah die in de Koran staan beschreven. Het gaat om een goddelijke waarheid en de sharia-wetgeving heeft absolute geldigheid. Het is niet aan de mens om zelf wetten te maken. Wie de waarheid van de islam in twijfel trekt of ermee spot met karikaturen, begaat de ergste fout die een mens kan begaan, want hij beledigt hiermee God zelve. De moslims moeten daarom een heilige oorlog voeren totdat iedereen die absolute waarheid respecteert.

Ondanks de noodzakelijkheid van de jihad is de islam een religie van de vrede, op voorwaarde dat iedereen moslim is. In een homogeen islamitisch land leven de mensen inderdaad in vrede en ze zijn gelukkig in het besef dat zij alleen de goddelijke waarheid kennen en respecteren. Zodra er sekten ontstaan binnen de islam of zodra de moslims moeten samenwonen met ongelovigen of met mensen met een andere religie, ontstaan er problemen. Deze problemen kunnen slechts opgelost worden als de eindstrijd is voltooid. Soennieten en sjiieten bestrijden elkaar al duizend jaar en dat zal de volgend duizend jaar ook het geval zijn, als de mensheid het zo lang nog zal redden. De aanwezigheid van moslims in het Westen leidt onherroepelijk tot eindeloos geweld totdat alle ongelovigen en andersdenkenden onderworpen zijn.

Als een islamitische staat over een atoomwapen beschikt, hebben de moslims een van de machtigste middelen ooit in handen om de wil van Allah te volbrengen. Dit is niet te vergelijken met de nucleaire afschrikking ten tijde van de Koude Oorlog. Beide partijen wisten toen dat een atoomaanval tot wederzijdse vernietiging zou leiden. Bij moslims is die vernietiging geen probleem, want dan gaan ze toch naar het paradijs als ze de ongelovigen verdelgd hebben en er zelf als martelaren bij omkomen.

Dit was gezien van uit het standpunt van de moslims. Christenen en humanisten zien het anders. In hun ethiek staat de verantwoordelijkheid voor de Ander centraal. De Ander is eender wie. Zelfs de vijand moet worden bemind. Ook voor de toekomstige generaties moet zorg worden gedragen, bijvoorbeeld door de planeet Aarde met fauna en flora goed te beheren. Christenen en humanisten heten iedereen welkom en ze trekken de wereld in om hulp te bieden waar het nodig is. De christelijke naastenliefde is onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk. Uiteraard zijn er in het Westen ook veel mensen die zich hier niets van aantrekken en slechts aan hun eigenbelang denken.

De Europese moslims staan hier middenin. Ze leven niet in een islamitische staat en ze werden welkom geheten in Europa. Deze moslims kennen de vrede en de absolute zekerheid van hun eigen religie, maar ook de menslievendheid en barmhartigheid van het Westen. De Europese moslims zijn daarom bij uitstek geschikt om hun zusters en broeders in de islamitische landen te vrijwaren van de totale vernietiging. Alleen door een massale terugkeer naar de landen van herkomst kan dit lukken. Dan hebben zowel de moslims als de Europeanen en de rest van de mensheid nog een toekomst.

[ klik op afbeeldingen voor link]


Laat je niet sussen door klimaatverdragen en door voornemens van politici voor het jaar 2050: er is slechts één oplossing om onze planeet bewoonbaar te houden en dat is met z’n allen soberder gaan leven.

Denk niet dat het met de globalisering en de multiculturele samenleving ooit goed zal komen. Er is slechts één weg om te voorkomen dat Europa het nieuwe Midden-Oosten wordt: dat is dat iedereen terugkeert naar zijn eigen cultuur om daar een beschaving op te bouwen.

Alleen door deze absoluut noodzakelijke veranderingen zal de 21ste eeuw geen veel dramatischer herhaling worden van de verschrikkingen van de 20ste eeuw. Mijn boeken werken dit verder uit (klik op afbeeldingen)TERUG

   © Juliaan Van Acker 2024