https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Militaire staatsgreep in Frankrijk

De Franse generaals hebben een coup gepleegd in Frankrijk. De politie heeft zich onmiddellijk met hen solidair verklaard. President Macron is afgezet en de staat van beleg is afgekondigd voor onbepaalde tijd.

Unknown 08.57.45

Voorsteden en zones waar veel criminaliteit heerst („zones sensibles”) worden door de militairen bezet. Opstandigheid wordt hardhandig in de kiem gesmoord. Illegalen worden opgepakt. Wie illegaal in het bezit is van vuurwapens, komt voor de militaire rechtbanken.

Een deel van Marokko wordt bezet door het  vreemdelingenlegioen. Er wordt naar dit gebied een luchtbrug ingesteld om alle illegale, criminele en geradicaliseerde moslims daarheen te deporteren. Tunesië stelt zich coöperatief op en opent de leegstaande hotels en vakantieparken voor de opvang van uitgewezen asielzoekers uit Europa. Van daaruit gaan ze naar de landen van herkomst.

Er wordt een commissie van wijzen ingesteld om een nieuwe economische orde  te organiseren. Kernpunten zijn: afschaffing van de euro, matiging van bonussen en extreme salarissen, extra belastingheffing voor geïmporteerde goederen van multinationals, stimuleren van lokale en ecologische landbouw, ondersteuning van lokale productie van goederen en van vakmanschap.

Er komt een militaire dienstplicht van twee jaar voor alle mannen en vrouwen vanaf 18 jaar of na hun opleiding. Zij worden ook ingezet bij de politie en de douane, zodat de veiligheid in de wijken terugkeert, de grenzen goed worden bewaakt en alle geïmporteerde goederen en containers op drugs kunnen worden gecontroleerd.

Tijdens de dienstplicht kunnen jongeren met een gebrekkige opleiding, alsnog een beroep aanleren. Zij kunnen worden ingezet daar waar al of niet tijdelijk arbeidskrachten te kort zijn (bijv. seizoensarbeid in de tuin- en landbouw of na een natuurramp).

Werkloosheidsuitkeringen worden afgeschaft. Wie werkloos wordt, kan onmiddellijk terecht in de zogenaamde „Netwerken van Solidariteit”. Deze netwerken werken op lokaal, nationaal en later ook op internationaal niveau om waar nodig de bevolking bij te staan. Naast werklozen, kunnen burgers en gepensioneerden op vrijwillige basis deelnemen aan deze netwerken. Vanuit die netwerken wordt hulp geboden aan gezinnen in problemen, aan jongeren die extra schoolbegeleiding nodig hebben, bij mantelzorg, bejaardenzorg, onderhoud van parken, bijdragen aan ecologische landbouw, etc.

De Italiaanse, Oostenrijkse, Hongaarse, Tsjechische, Deense en Poolse regeringen verklaren zich solidair met de militaire machthebbers van Frankrijk. Hun legers en politie maken zich klaar om de noodzakelijke maatregelen te nemen ter bescherming van de Europese beschaving. 

Wenen wordt uitgeroepen tot de nieuwe hoofdstad van Europa. Daar wordt de grondslag gelegd voor een Confederatie van Nationale Staten. De regering en de daarbij horende instituties worden zo beperkt mogelijk gehouden. De salarissen van politici en ambtenaren zijn modaal.

Als binnen Europa orde op zaken is gesteld, wordt een „Congres van Wenen” bijeen geroepen. Het doel hiervan is een grondwet op te stellen die het fundament zal zijn voor een ethische politiek en een ethische economie. Dit wil zeggen dat de politiek niet wordt gezien als een strijd tussen tegenstanders, maar als een gezamenlijk project om vrede, welzijn en welvaart te verwezenlijken. Een ethische economie is niet bedoeld voor zelfverrijking van enkelen, maar heeft tot doel de armoede en de miserie uit de wereld te helpen.

(ach, het was slechts een zoete droom, of wordt het toch werkelijkheid: bovenstaande is geschreven in 2020 en wat gebeurt in april 2021:  Valeurs Actuelles

 


Andere teksten over een politiek voor Europa: 

HOME

   © Juliaan Van Acker 2024