https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Godsdienstoorlog terug van weggeweest

citaat: „Slechts vijf procent van de mensen is intelligent genoeg om te weten hoe dom ze zijn"

Met mijn uitspraak ’Slechts vijf procent van de mensen is intelligent genoeg om te weten hoe dom ze zijn’, bedoel ik voornamelijk dat onze kennis beperkt is en we zelden of nooit met alles rekening kunnen houden. Onvolledige kennis leidt makkelijk tot onjuiste conclusies. De wetenschapper die op zijn specifiek vakgebied dertig jaar of langer studeert en ongeveer alles weet wat op dit gebied bekend is, zal meestal erkennen dat hoe meer hij weet, hoe meer hij beseft hoe weinig hij weet. Zelfs over zijn eigen vakgebied. Daartegenover staan diegenen die menen te beschikken over de absolute waarheid of die er stellig van overtuigd zijn het gelijk aan hun zijde te hebben. Deze laatsten behoren niet tot de eerder genoemde vijf procent.

Thomas Hobbes

Unknown

Met de komst van de islam zijn we terug van weggeweest. Godsdienstoorlog ligt weer in het verschiet en is in feite al begonnen. Daarom is het goed weer eens te luisteren naar Thomas Hobbes, die in de zeventiende eeuw zocht naar hoe een einde kon komen aan al die verschrikkelijke godsdienstoorlogen die toen woedden. Hobbes was zo slim om het bestaan van God niet te ontkennen. Hij zei gewoon dat God onkenbaar is. Geen mens is gerechtigd om het bestaan van God te bevestigen of te ontkennen. We kunnen over God simpelweg geen uitspraken doen. We weten daarom niet wat God van ons wil of welke geboden Hij ons oplegt. Volgens Hobbes is het beter een wereldse autoriteit te erkennen, op voorwaarde dat die autoriteit het welzijn van allen wil bevorderen. De burgerlijke macht vervangt de religieuze macht. Alleen de eerste is gewettigd.

Oorlog en wreedheid in naam van de vrede

De islam kent verschillende richtingen die elkaar op leven en dood bestrijden (wie zijn ogen openhoudt en kan lezen, kan dit elke dag zelf constateren). Daar bovenop beschouwen de moslims ongelovigen, afvalligen, joden en christenen als minderwaardige mensen omdat zij het ’ware’ geloof niet belijden (vandaar dat hun kinderen niet met niet-moslims mogen trouwen). Het doel is de hele wereld tot de islam te bekeren. Assimilatie of integratie in een niet-islamitische cultuur is ondenkbaar. Hun loyaliteit blijft daarom liggen bij de landen van herkomst. Islam is als zodanig een religie van de vrede, maar om die vrede te bereiken moeten de anderen gedwongen worden zich tot de islam te bekeren en weigeren zij, dan volgt oorlog of terreur. Oorlog in naam van de Vrede. Net zoals in de zeventiende eeuw in Europa.

Democratische besluitvorming

De oplossing ligt, net zoals in eeuwen terug in Europa, in de scheiding van Kerk en Staat, in de erkenning van de Rechten van de Mens, in de democratische besluitvorming bij de wetgevende macht, in de vrije meningsuiting en in de voortdurende dialoog, met respect voor het standpunt van de tegenstanders.

Nieuwe uitdagingen

Er is echter een probleem: het duurt eeuwen vooraleer een religie die de absolute waarheid meent te bezitten, een stap opzij wil zetten en de macht overdraagt aan de burgerlijke autoriteit. In deze tijd beschikken we niet over die tijd. Daarvoor is de wereld te dicht bevolkt, is er een bevolkingsexplosie in het Midden-Oosten en islamitische landen beschikken of zullen beschikken over atoomwapens. Als Iran bijvoorbeeld een stap te ver gaat in het bedreigen van de joodse staat Israël, dan wordt Iran radicaal en voor eeuwig van de kaart geveegd. In de Tweede Wereldoorlog heeft het ’beschaafde’ Westen atoombommen gegooid op twee Japanse steden en werden Duitse steden onnodig platgebombardeerd. Hierbij kwamen honderdduizenden mensen, baby’s, zieken, bejaarden, mensen die hun eigen regime verafschuwden en alle mensen van goede wil om, vaak levend verbrand. Tel daarbij de miljoenen jonge mannen die zijn gesneuveld of voor het leven lelijk verwond, en we weten wat ons te wachten staat als we toelaten dat de huidige godsdienstoorlog zich zal uitbreiden (dat deze constatering niet doordringt, is het meest onbegrijpelijke van onze tijd).

Hierbij heb ik het nog niet gehad over de andere uitdagingen waarmee we in deze 21ste eeuw geconfronteerd worden. Te denken valt aan de gevolgen van de klimaatverandering, de kolossale luchtvervuiling, de al lang voorspelde mondiale epidemieën of aan de massa-immigratie vanuit zwart Afrika.

De toekomst bepalen we zelf

Het gaat hier niet om een onheilsprofetie, ook niet om optimisme of om pessimisme. De toekomst bepalen we grotendeels zelf. Wat niet ontkend kan worden, zijn de uitdagingen waarvoor we nu staan. We zullen al onze krachten moeten verenigen om die uitdagingen aan te kunnen om van deze 21ste eeuw een succes te maken. Daarom is de strijd tussen links en rechts, tussen progressief en conservatief, niet alleen nutteloos, maar ook onverantwoord. In deze website in in mijn boek ’Het Europees-Islamitisch Vriendschapsverdrag: De enige weg om de Apocalyps te voorkomen’ pleit ik voor een politiek gebaseerd op de dialoog.


zie ook de teksten hieronder:


   © Juliaan Van Acker 2024