https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Velen voelen aan dat we onze levenswijze moeten veranderen

De meeste mensen voelen aan dat we onze levenswijze grondig moeten veranderen. De gebeurtenissen zullen er ons toe dwingen, denk bijvoorbeeld aan de massa-immigratie, aan de klimaatverandering of aan andere overbekende ons bedreigende ontwikkelingen. Stel dat de voedselvoorziening in gevaar komt, dat de lonen en pensioenen gekort moeten worden, dat de werkloosheid stijgt tot boven de twintig procent en dat door de aanwezigheid van meer dan honderdmiljoen slecht opgeleide immigranten de sociale voorzieningen onbetaalbaar zijn geworden.

Vanaf het moment dat we door zeer dramatische gebeurtenissen met de neus op de feiten zullen worden gedrukt, staat de mensheid voor de keuze: ofwel stevenen we naar een door de mensen veroorzaakte Apocalyps met burgeroorlogen en wereldoorlogen, ofwel bezinnen we ons en kiezen we voor ethisch verantwoordelijk gedrag. Deze laatste keuze zou de volgende vorm kunnen aannemen:

1. de mensen zullen zich terugtrekken in gemeenschappen die in de mate van het mogelijke zelfvoorzienend zijn

2. veiligheid zal hierbij voorop staan met als gevolg dat onze bloedverwanten met wie we een geschiedenis en een cultuur delen, principieel bij onze gemeenschap horen. Van de mensen met wie we ons verbonden voelen, hebben we het minst te vrezen en kunnen we in moeilijke tijden het meest solidariteit verwachten

3. elke gemeenschap zal zorg dragen voor de eigen omgeving

4. elke gemeenschap zal zorg dragen voor alle leden. Dit wil zeggen dat er netwerken van solidariteit zullen zijn waar de burgers een beroep op kunnen doen voor materiële hulp, reparaties, psychologische bijstand, pedagogische opvang en begeleiding, bescherming, mantelzorg, enzovoorts

5. zelfvoorzienend betekent dat in de mate van het mogelijke slechts producten uit de eigen regio worden gekocht. Rondom elke stad en elk dorp wordt ecologische landbouw uitgebreid, waarvoor de netwerken van solidariteit de arbeidskrachten leveren

6. toerisme wordt beperkt tot het eigen land en de omliggende landen en dat geldt ook voor sportcompetities en andere evenementen.

Deze zes aspecten van een andere manier van leven dienen slechts ter illustratie. Het gaat erom dat mensen op ideeën gebracht worden om samen de uitdagingen van de 21ste eeuw aan te kunnen, zonder bloedvergieten en vernietiging van ons cultureel erfgoed.

Deze radicaal andere manier van leven zal verhinderen dat er een burgeroorlog of andere oorlogen komen. Het is de enige manier om onze leefomgeving leefbaar te houden, ook voor de komende generaties. Beheersing van de opwarming van de aarde wordt niet bereikt door de politiek of door het zoveelste congres, maar door de inzet en concrete gedragsverandering van alle individuele burgers.

Ten slotte: iedereen gaat terug naar het land van zijn voorouders en massa-immigratie wordt drastisch verhinderd. Om dit op een menselijke wijze mogelijk te maken, wordt een internationaal fonds opgericht om ieder burger een minimum inkomen te verzekeren (aangepast aan het modale inkomen van elk land) en om diegenen die terugkeren naar de landen van herkomst een aantal jaren hun huidig inkomen door te betalen.

(meer hierover in mijn boek: Het Europees-Islamitisch Vriendschapsverdrag: De enige weg om de Apocalyps te voorkomen  en in onderstaande opstellen)

Als mijn adviezen niet worden gevolgd, gaan we spoedig naar een door de mens veroorzaakte Apocalyps met vernielde steden en een onomkeerbare ziekmakende vervuilde atmosfeer

© juliaan van acker, 29 november 2018

andere opstellen over mijn politieke en filosofische visie:

HOME

   © Juliaan Van Acker 2024