https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Alleen de wijsheid biedt vrijheid

De mens kan niet uit zichzelf het spiritueel dynamisme vinden om zich tot de transcendente realiteit te verheffen. Dit lukt slechts via de studie van de Heilige Schriften. In gewone taal gezegd: hij moet de bronnen van wijsheid die al sinds duizenden jaren van generatie op generatie worden overgeleverd, regelmatig raadplegen om zich te bezinnen over wat waarachtig zin geeft aan een mensenleven.

Zich tot de transcendente realiteit verheffen betekent dat de mens ontsnapt aan het natuurlijk determinisme. Hij ziet de diepere betekenis van de verschijnselen rondom hem. Dit inzicht biedt de mens de vrijheid om te beslissen.

De toegang tot de wijsheid van de Heilige Schriften is een individuele zaak. Er zijn geen biologische, politieke of sociale hindernissen die het individu kunnen verhinderen die teksten te bestuderen. Het individu heeft in die studie en bezinning een directe relatie tot de Hogere Kracht die de bron is van deze wijsheid. Er is geen profeet en geen goeroe nodig. De mens hoeft niet te wachten op een miraculeuze gebeurtenis of op de komst van een soort messias-figuur. De wijsheid is gewoon voorhanden. 

Die individuele en onmiddellijke toegang tot de bronnen van wijsheid betekent ook dat de mens zelf nieuwe interpretaties kan geven en nieuwe betekenissen kan ontdekken. Op die manier kan ieder mens zijn eigen vrije bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de wereld. Een mensenleven is geen herhaling van voortdurend hetzelfde. Elke mens heeft scheppende kracht. Elke mens heeft de  kans nieuwe betekenissen en zingeving te ontdekken, op voorwaarde dat hij openstaat voor de in de Heilige Schriften geopenbaarde wijsheid en met grondige aandacht de teksten bestudeert.

Het gaat er bij deze studie en bezinning niet om dat een hogere kracht macht uitoefent over de mens. Het gaat erom dat het individu zelf ontdekt waar zijn verantwoordelijkheid ligt. In zekere zin is de Hogere Kracht (God) afhankelijk van de mens, want het is aan de mens om de zin te ontdekken en de ethiek te verwezenlijken. De consequentie hiervan is dat de vrijheid van de mens betekent dat hij zelfs ten aanzien van God een vrij wezen is.

Vrijheid is onlosmakelijk verbonden met verantwoordelijkheid. Maakt de mens gebruik van zijn vrijheid om het goede in de wereld te brengen of verricht hij het kwade? Door de dialoog met de Hogere Kracht die de studie van de Heilige Teksten in wezen is, ontdekt de mens wat het Goede is. De mens kan hiervoor kiezen en brengt aldus op de wereld wat de Hogere Kracht van hem verwacht of, met andere woorden, wat de wijsheid van de Heilige Teksten hem openbaart. De uiterste consequentie hiervan is dat de mens de Hogere Kracht of de wil van God op de wereld kan brengen. Vrij vertaald: door het Goede op de wereld te brengen, - wat vaak indruist tegen zijn biologische, psychologische en sociale belangen -, verheft hij de wereld tot een plaats waar God thuishoort. Het Goede is een schepping van de mens. In zijn vrijheid om het Goede op de wereld te brengen is de mens de gelijke van God.

[ klik op afbeeldingen voor link]


Laat je niet sussen door klimaatverdragen en door voornemens van politici voor het jaar 2050: er is slechts één oplossing om onze planeet bewoonbaar te houden en dat is met z’n allen soberder gaan leven.

Denk niet dat het met de globalisering en de multiculturele samenleving ooit goed zal komen. Er is slechts één weg om te voorkomen dat Europa het nieuwe Midden-Oosten wordt: dat is dat iedereen terugkeert naar zijn eigen cultuur om daar een beschaving op te bouwen.

Alleen door deze absoluut noodzakelijke veranderingen zal de 21ste eeuw geen veel dramatischer herhaling worden van de verschrikkingen van de 20ste eeuw. Mijn boeken werken dit verder uit (klik op afbeeldingen) HOME

   © Juliaan Van Acker 2024